Kancelaria Notarialna
Monika Brajczewska-Ginel
tel. (22) 875 49 34
kom. 514 781 499
ginel@notariusze.waw.pl

Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
  • sposób, w jaki ma się zmienić ustrój majątkowy małżonków