Kancelaria Notarialna
Monika Brajczewska-Ginel
tel. (22) 875 49 34
kom. 514 781 499
ginel@notariusze.waw.pl

Sprzedaż lub darowizna spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu

  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
  • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona
  • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
  • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
  • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)
  • warunki i data wydania lokalu
  • nr konta bankowego
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych