Kancelaria Notarialna
Monika Brajczewska-Ginel
tel. (22) 875 49 34
kom. 514 781 499
ginel@notariusze.waw.pl

Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębność własność

  • numer księgi wieczystej
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
  • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
  • wartość rynkowa lokalu
  • warunki i data wydania lokalu
  • nr konta bankowego
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu