Kancelaria Notarialna
Monika Brajczewska-Ginel
tel. (22) 875 49 34
kom. 514 781 499
ginel@notariusze.waw.pl

Pełnomocnictwo

  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)
  • zakres pełnomocnictwa, w przypadku pełnomocnictwa do sprzedaży/zakupu nieruchomości – opis nieruchomości, najlepiej numer księgi wieczystej