Kancelaria Notarialna
Monika Brajczewska-Ginel
tel. (22) 875 49 34
kom. 514 781 499
ginel@notariusze.waw.pl

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu​

  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu

  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego

  • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona

  • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)

  • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

  • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)

  • warunki i data wydania lokalu

  • nr konta bankowego

  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych